วิสัยทัศน์
     มุ่งมั่นบริการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกให้แก่โรงเรียนและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

พันธกิจ
1. สนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

2. ส่งเสริมสุขภาวะด้านสุขอนามัย และสุขาภิบาลในโรงเรียน

3. อำนวยความสะดวกในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อผู้รับบริการ

4. บริการยานพาหนะโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

5. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกและชุมชน

6. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผลงานและกิจกรรมของโรงเรียนสู่สาธารณชน

 

เป้าหมาย

1. จัดระบบการบริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไปตามหลักธรรมาภิบาล

2. ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย สุขาภิบาล และโภชนาการที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

3. ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ

4. ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

5. สรุป ประเมิน และนำผลมาปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารให้สาธารณชนทราบ

 
 
 หน่วยงานในกลุ่มบริหารทั่วไป


« June 2024»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

340 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เว็บไซต์ : http://www.sstb.ac.th E-Mail : sarabun@sstb.ac.th
โทรศัพท์ 02-5407202 โทรสาร 02-5407201

แผนที่โรงเรียน

 
  
view