iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=457220 Mon, 02 Oct 2023 15:57:29 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานล้างจานโรงเรียน http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=457219 Mon, 02 Oct 2023 15:55:24 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูที่มีความเชี่ยวชาญ (ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ) http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=457218 Mon, 02 Oct 2023 15:51:00 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง การคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=457203 Fri, 29 Sep 2023 15:58:37 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=457071 Thu, 14 Sep 2023 16:28:46 +0700 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะทางภาษา ปีการศึกษา 2566 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=456673 Mon, 24 Jul 2023 10:14:56 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำพ็ญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูที่มีความเชี่ยวชาญ (ครูอัตราจ้าง) http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=456585 Wed, 12 Jul 2023 09:41:27 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำพ็ญ เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รับแลกเงินโรงอาหาร http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=456526 Wed, 05 Jul 2023 09:25:53 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รับแลกเงินโรงอาหาร http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=456374 Fri, 16 Jun 2023 12:28:09 +0700 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=456265 Tue, 30 May 2023 12:42:33 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักพัฒนาโรงเรียน http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=456264 Tue, 30 May 2023 12:13:21 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูที่มีความเชี่ยวชาญ (ครูอัตราจ้าง) ในสาขาวิชาภาษาเกาหลี http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=456176 Mon, 15 May 2023 16:30:05 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูที่มีความเชี่ยวชาญ (ครูอัตราจ้าง) http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=456074 Wed, 26 Apr 2023 12:21:38 +0700 การประชาสัมพันธ์ http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=456068 Tue, 25 Apr 2023 15:08:07 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานล้างจานโรงเรียน http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=456041 Thu, 20 Apr 2023 09:54:59 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (สอบราคาจ้างตรวจสุขภาพนักเรียน) ปีการศึกษา 2566 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=455929 Fri, 31 Mar 2023 12:05:29 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (สอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน) ปีการศึกษา 2566 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=455928 Fri, 31 Mar 2023 12:04:04 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=455927 Fri, 31 Mar 2023 11:45:05 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=455922 Thu, 30 Mar 2023 15:03:16 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง ประกาศผลการประมูลผู้จัดจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=455896 Tue, 28 Mar 2023 11:51:36 +0700 ยื่นความจำนงจัดสรรที่เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=455895 Tue, 28 Mar 2023 11:34:38 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=455894 Tue, 28 Mar 2023 11:18:24 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=455822 Mon, 20 Mar 2023 16:09:57 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=455821 Mon, 20 Mar 2023 16:09:02 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง สอบราคาจ้างตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=455808 Thu, 16 Mar 2023 15:57:27 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง สอบราคาจ้างประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=455807 Thu, 16 Mar 2023 15:56:07 +0700 ประกาศการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารของโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ประจำปีการศึกษา 2566 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=455749 Thu, 09 Mar 2023 09:29:08 +0700 ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=455669 Sun, 26 Feb 2023 15:53:51 +0700 ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=455668 Sun, 26 Feb 2023 15:44:26 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=455667 Sun, 26 Feb 2023 15:38:16 +0700 ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=455666 Sun, 26 Feb 2023 15:11:31 +0700 แจ้งความจำนงสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=455549 Tue, 07 Feb 2023 11:13:22 +0700 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=455505 Sat, 28 Jan 2023 09:38:17 +0700 รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 (ม.3 เดิม) http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=455489 Thu, 26 Jan 2023 17:18:07 +0700 4 หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2566 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=455454 Tue, 17 Jan 2023 07:50:18 +0700 การรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ประเภท ม.3 เดิม ปีการศึกษา 2566 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=455369 Thu, 29 Dec 2022 12:14:47 +0700 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปีการศึกษา 2566 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=455349 Wed, 28 Dec 2022 10:52:47 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง แจ้งการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=455060 Fri, 11 Nov 2022 09:52:45 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูที่มีความเชี่ยวชาญ (ครูอัตราจ้าง) http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=455036 Wed, 09 Nov 2022 10:11:54 +0700 พระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 10 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=454267 Tue, 19 Jul 2022 07:00:05 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่องเกณฑ์การรับทุนประเภทต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2565 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=454240 Tue, 12 Jul 2022 10:28:32 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชา หรือกัญชงในสถานศึกษา http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=454153 Tue, 28 Jun 2022 17:20:30 +0700 โครงการเรียนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=454049 Fri, 17 Jun 2022 18:05:02 +0700 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2565 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=454006 Tue, 14 Jun 2022 07:10:33 +0700 ประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ โครงการเพชรนารีสตรีเศรษฐบุตร (การงานอาชีพ) ประจำปีการศีกษา 2565 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=454005 Tue, 14 Jun 2022 07:04:25 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดเอดส์ อบายมุขและเพศศึกษา http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=453895 Tue, 31 May 2022 09:04:49 +0700 ประชาสัมพันธ์โครงการเพชรนารี โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ปีการศึกษา 2565 http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=453822 Tue, 24 May 2022 14:19:31 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ประกอบการอาหารและจำหน่ายอาหาร ประเภทอาหาร ร้านข้าวแกง ร้านอาหารอิสลาม และร้านอาหารว่าง ภายในโรงอาหาร http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=453777 Tue, 17 May 2022 13:06:40 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง ประมูลผู้จัดจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหาร http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=453685 Tue, 03 May 2022 07:35:25 +0700 ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาสำหรับสอนภาษาจีน http://www.sstb.ac.th/index.php?mo=14&newsid=453657 Mon, 25 Apr 2022 15:07:44 +0700