ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ  คลิก

▶️ ▶️  ขั้นตอนการแจ้งความจำนงสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

1. เลือกแผนการเรียนที่ต้องการสมัคร พร้อมอัพโหลดรูปภาพของนักเรียน
2. กรอกชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชนนักเรียน และข้อมูลต่าง ๆ ให้เรียบร้อย
3. เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยนักเรียนจะได้รับอีเมลยืนยันการแจ้งความจำนงสมัครเข้าศึกษาพร้อมไฟล์เอกสารใบสมัคร
4.ให้นักเรียนพิมพ์ใบแจ้งความจำนงแล้วนำมาสมัครที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม พ.ศ. 2566

## หมายเหตุ ## หากมีปัญหาในการสมัครสามารถติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
หมายเลขโทรศัพท์  029147031 ต่อ 135

▶️ ▶️  จำนวนนักเรียนที่รับ